Tarief

 Ik zorg voor een afspraak op zo kort mogelijke termijn.

Je kunt ook informeren bij de gemeente of er een vergoeding mogelijk is.

Gratis kennismakingsgesprek

Ik start altijd met een gratis kennismakingsgesprek (telefonisch of via Zoom) van maximaal 15 minuten. Samen bespreken we de hulpvraag. Is coaching passend? Dan plannen we een intakegesprek.

Intakegesprek

Dit gesprek kan, wanneer gewenst, bij jullie thuis plaats vinden. We leren elkaar beter kennen en bespreken het te volgen traject. Het intakegesprek duurt 50 minuten en kost € 65,-.

Coachingsessie

Er vinden een aantal coachingsessies in mijn praktijk of naar wens online plaats. Elke sessie duurt 50 minuten en kost € 65,- per sessie. Het gemiddelde aantal sessies betreft 4-8. 

Tussenevaluatie

Na zo’n vier sessies vindt, wanneer gewenst, een tussenevaluatie plaats (telefonisch of via Zoom) van maximaal 15 minuten per gesprek. We bespreken met elkaar de ervaringen en kijken naar een mogelijk vervolgtraject. Deze tussenevaluatie kost € 20,-.

Eindgesprek

Wanneer ik voldoende heb betekend of de wil er is om op eigen kracht verder te gaan, volgt een eindgesprek van 50 minuten in mijn praktijk. Hierin evalueren we het traject. Dit eindgesprek kost € 65,-.    

Ambulant

Indien gewenst en de mogelijkheid bestaat om in een aparte ruimte een op een met de cliënt te werken, kom ik graag bij jullie thuis voor het intakegesprek, de coachingsessies, de tussenevaluatie en het eindgesprek. De reiskostenvergoeding hiervoor bedraagt € 0,21 cent per kilometer vanaf thuisadres. Eventuele parkeerkosten worden ook in rekening gebracht.

Wilskracht online

Heb je als ouder een specifieke vraag over de opvoeding of omgang met je kind? Dan bied ik je via Zoom een luisterend oor. Als ouder stel je per email een vraag. Wilskracht Online neemt z.s.m., in principe binnen 48 uur, telefonisch contact op met de vragensteller voor het maken van een afspraak. Het gesprek duurt maximaal 50 minuten, met een minimum van 30 minuten.Het tarief voor een online sessie bedraagt € 65,- bij 50 minuten.

Overige tarieven

Eventuele verslaglegging € 50,- 

Betaling & voorwaarden

Een gemaakte afspraak die niet 24 uur van tevoren per e-mail of telefonisch is afgezegd, kan in rekening worden gebracht. Wanneer je minderjarig bent moeten je ouders of wettelijke vertegenwoordigers toestemming geven om een afspraak te maken.