Voor ouders

Zeg nou zelf, als ouder wil je niets liever dan dat je kind lekker mee hobbelt. Het kind maakt deel uit van jezelf. Het is je eigen vlees en bloed. Als je kind straalt, straal je als ouder ook. Omgekeerd is ook het geval: van een onzeker kind word je zelf ook niet zekerder. Dat begrijp ik en daar maak ik graag werk van. Wilskracht prijst elke ouder die een stap zet naar hulp en handvatten.

Wilskracht begrijpt eveneens dat het als ouder pijn doet als je kind niet gehoord of niet gezien wordt. Je houdt van je kind en om die reden kun je er moeite mee hebben wanneer je kind iets dwars zit. Logisch. Angst, gemis, problemen of onzekerheid mogen er zijn. Maar ze hoeven het leven van je kind niet te beheersen.

Samen kunnen we werken aan minder zorgen en meer zekerheden. Je rol als ouder is daarbij soms onmisbaar. Wilskracht neemt de tijd en werkt op basis van wederzijds vertrouwen. Dit om de relatie ouder-kind op te krikken. Als ouder draag je bij aan een positieve verandering van het kind.